Cotton price today: आजचे कापुस बाजार भाव जिल्हानिहाय पहा

आजचे कापूस बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हाजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
अकोलालोकलक्विंटल203836585148440
चंद्रपुरक्विंटल650809583038206
चंद्रपुरलोकलक्विंटल5398793582758106
नागपूरएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल870825082758265
नागपूरएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल18810084008400
वर्धाएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1007810084508300
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल5500815084558280
वर्धालांब स्टेपलक्विंटल1200838084808400
यवतमाळक्विंटल5000800083008250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील)19846
20/01/2023
अकोलालोकलक्विंटल154850087008600
बीडलोकलक्विंटल1225835284108400
बुलढाणालोकलक्विंटल1000820084108300
बुलढाणामध्यम स्टेपलक्विंटल228800081508075
चंद्रपुरक्विंटल475823083258275
चंद्रपुरलोकलक्विंटल5321778883008106
चंद्रपुरमध्यम स्टेपलक्विंटल609812581758150
गडचिरोलीक्विंटल100800083008200
जळगावमध्यम स्टेपलक्विंटल38743078707580
नागपूरक्विंटल4600815083508250
नागपूरलोकलक्विंटल1212810083308250
नागपूरहायब्रीडक्विंटल1910750083508235
नागपूरएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1230825083258275
नागपूरएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल25820083508350
नागपूरमध्यम स्टेपलक्विंटल385816383508243
परभणीक्विंटल1423740585908550
परभणीएच – ६ – मध्यम स्टेपलक्विंटल18750084008300
परभणीमध्यम स्टेपलक्विंटल100810084558200
वर्धाक्विंटल928805084208200
वर्धाएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1112810084008200
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल7355808883858235
वर्धालांब स्टेपलक्विंटल900835084708400
वर्धाए.के.एच. ४ – लांब स्टेपलक्विंटल114800084508325
वाशिमलांब स्टेपलक्विंटल300800083008200
यवतमाळक्विंटल4000800083258250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील)34762
19/01/2023
अहमदनगरक्विंटल379785083508125
अकोलालोकलक्विंटल124840086538550
बीडक्विंटल4830083008300
बीडलोकलक्विंटल799835284108400
बुलढाणालोकलक्विंटल600750085308300
बुलढाणामध्यम स्टेपलक्विंटल311810082258162
चंद्रपुरक्विंटल242827583908338
चंद्रपुरलोकलक्विंटल4883801983408200
चंद्रपुरमध्यम स्टेपलक्विंटल494825083008251
गडचिरोलीक्विंटल124800083008200
जळगावमध्यम स्टेपलक्विंटल1716745078507580
जालनाए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल98760084008300
नागपूरक्विंटल4400820084008325
नागपूरलोकलक्विंटल312816084008300
नागपूरहायब्रीडक्विंटल1079780084008100
नागपूरएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल824830083508325
नागपूरवरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपलक्विंटल433810083508225
नागपूरएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल21842584508425
नांदेडक्विंटल49805082008150
परभणीक्विंटल3728755386458538
वर्धाक्विंटल1123810084208300
वर्धाएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1346810085208350
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल7662816784748295
वर्धालांब स्टेपलक्विंटल1100843085408500
वर्धाए.के.एच. ४ – लांब स्टेपलक्विंटल115810084508350
वाशिमलांब स्टेपलक्विंटल213800083008200
यवतमाळक्विंटल4650810084008300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील)36829
18/01/2023
अकोलालोकलक्विंटल77840088038601
बीडक्विंटल62800083008200
बीडलोकलक्विंटल877825383008256
बुलढाणालोकलक्विंटल600820086008545
बुलढाणामध्यम स्टेपलक्विंटल203800082008100
चंद्रपुरक्विंटल449825083638319
चंद्रपुरलोकलक्विंटल3749786382878063
चंद्रपुरमध्यम स्टेपलक्विंटल634820083008250
हिंगोलीलोकलक्विंटल125800086008300
जळगावमध्यम स्टेपलक्विंटल7745075807580
जालनाए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल200810084008300
नागपूरक्विंटल4500820084008300
नागपूरनं. १क्विंटल35790083708000
नागपूरलोकलक्विंटल617809583608225
नागपूरहायब्रीडक्विंटल1165750083158150
नागपूरएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1008825083008275
नागपूरवरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपलक्विंटल350820084008300
नागपूरएकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपलक्विंटल33827586008600
नांदेडक्विंटल137805082508150
परभणीक्विंटल3800785086188498
परभणीएच – ६ – मध्यम स्टेपलक्विंटल25810084008300
परभणीमध्यम स्टेपलक्विंटल70810084958300
वर्धाक्विंटल568800084508200
वर्धाएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1262810085008300
वर्धामध्यम स्टेपलक्विंटल6985816884918320
वर्धालांब स्टेपलक्विंटल610840085208450
वर्धाए.के.एच. ४ – लांब स्टेपलक्विंटल91820085008300
वाशिमलांब स्टेपलक्विंटल245800083008200
यवतमाळक्विंटल4000810083808250